Care este scopul vieții umane?

”În prezent, societatea umană este purtată pe căi greșite de lideri orbi, care nu cunosc scopul vieții umane, ce constă în realizarea sinelui și restabilirea relației noastre pierdute cu Personalitatea Supremă a Divinității... Mișcarea pentru conștiința de Kṛṣṇa încearcă să edifice societatea umană asupra acestei importante probleme.”

Importanța mișcare pentru conștiința de Kṛṣṇa este menită salvării societății umane de la moarte spirituală. În prezent, societatea umană este purtată pe căi greșite de lideri orbi, care nu cunosc scopul vieții umane, ce constă în realizarea sinelui  și restabilirea relației noastre pierdute cu Personalitatea Supremă a Divinității. Acesta este lucrul ce ne lipse te. Mișcarea pentru conștiința de Kṛṣṇa încearcă să edifice societatea umană asupra acestei importante probleme.

În civilizația vedică, perfecțiunea vieții consta în realizarea relației fiecăruia cu Kṛṣṇa , sau Dumnezeu. Din Bhagavad-gītā, care este
acceptată de către toate autoritățile în știința transcendentală ca fiind fundamentul întregii cunoașteri vedice, putem înțelege că nu numai ființele umane, dar și toate entitățile vii sunt părți integrante din Dumnezeu. Părțile sunt menite să slujească întregul, așa cum picioarele, mâinile, degetele și urechile sunt destinate să servească trupul în totalitate. Noi, entitățile vii, fiind părți integrante din Dumnezeu avem datoria de a-L sluji.

În realitate poziția noastră este cea în care îndeplinim mereu servicii pentru cineva, fie pentru familie, fie pentru țară sau pentru societate. Dacă nu avem pe nimeni pe care să servim, uneori ne luăm câte o pisică sau un câine de apartament și facem servicii pentru aceștia. Toate aceste elemente dovedesc că suntem constituțional meniți să îndeplinim servicii și totuși, în ciuda faptului că slujim cu maximul capacității noastre, nu suntem mulțumiți. Și nici persoana pentru care îndeplinim aceste servicii nu este mulțumită. Pe planul material, toată lumea este frustrată. Motivul acestei frustrări este faptul că serviciul pe care îl îndeplinim nu e direcționat corect. De exemplu, dacă dorim să facem un serviciu unui copac, trebuie să-i udăm rădăcina. Dacă turnăm apă pe frunze, pe ramuri și pe crenguțe, nu va fi de prea mare folos. Dacă Personalitatea Supremă a lui Dumnezeu este slujită, toate celelalte părți integrante vor fi în mod automat mulțumite. În consecință, toate activitățile de binefacere, la fel ca și serviciile destinate societății, familiei și națiunii sunt realizate prin slujirea Personalității Supreme a lui
Dumnezeu.

Este de datoria oricărei ființe umane să-și înțeleagă poziția sa constituțională față de Dumnezeu și să acționeze în conformitate cu ea. Dacă
se realizează aceasta, viețile noastre vor fi încununate de succes. Cu toate astea, uneori, într-o stare sfidătoare, afirmăm: "Nu există Dumnezeu", sau: "Eu sunt Dumnezeu", sau chiar: "Nu-mi pasă de Dumnezeu". Dar, în realitate, acest spirit de frondă nu ne va salva. Dumnezeu există și noi Îl putem vedea în fiece clipă. Dacă refuzăm să-L vedem pe Dumnezeu în viață, atunci El se va arăta în fața noastră sub forma necruțătoarei morți. Dacă nu vrem să-L vedem într-un anumit aspect, Îl vom vedea într-un altul. Există aspecte diferite ale Supremei Personalități a lui Dumnezeu, deoarece El este rădăcina originară a întregii manifestări cosmice. Într-un anume sens, este cu neputință să-L pierdem.

 

Știința realizării sinelui

Bhaktivedanta Book Trust. Extrase din comentariile HDG A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupāda.

Lasă un răspuns