Etape în înțelegerea Absolutului

Kṛṣṇa și Suprema Personalitate a Divinității sunt unul și același lucru. De aceea, peste tot în Gītā Śrī Kṛṣṇa  este numit Bhagavān. Bhagavān este aspectul ultim al Adevărului Absolut. Adevărul Absolut se realizează în trei etape de cunoaștere: Brahman sau spiritul impersonal atotpătrunzător; Paramātmā sau aspectul Supremului situat în inima tuturor ființelor; Bhagavān sau Suprema Personalitate a Divinității, Śrī Kṛṣṇa. În Śrīmad Bhāgavatam (1.2.11) această concepție asupra Adevărului Absolut este explicată astfel:

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

”Adevărul Absolut este realizat în trei etape de înțelegere de către cel ce a ajuns la această cunoaștere și toate aceste etape sunt identice. Aceste etape ale Adevărului Absolut sunt exprimate ca Brahman, Paramātmā și Bhagavān.”

Aceste trei aspecte ale divinului se pot ilustra prin exemplul soarelui care are de asemenea trei aspecte și anume: lumina soarelui, suprafața soarelui și planeta solară propriu-zisă. Cel ce studiază doar lumina soarelui este un începător, cel ce înțelege ceea ce se petrece la suprafața soarelui este ceva mai avansat, iar cel ce poate să pătrundă în planeta solară este cel mai avansat. Învățații obișnuiți, care se mulțumesc doar cu cunoașterea luminii soarelui, a atotpătrunderii sale și a orbitoarei sale străluciri impersonale, pot fi comparați cu cei ce reușesc să realizeze doar aspectul de Brahman al Adevărului Absolut.

Învățatul mai avansat poate cunoaște discul soarelui, cunoaștere comparată cu cea a aspectului de Paramātmā al Adevărului Absolut. Iar învățatul care pătrunde în inima planetei solare este comparat cu cei ce realizează trăsăturile personale ale Adevărului Absolut Suprem. De aceea bhakta sau transcendentaliștii care au realizat aspectul de Bhagavān al Adevărului Absolut sunt cei mai avansați dintre transcendentaliști, chiar dacă toți cei ce sunt angajați în studierea Adevărului Absolut sunt cuprinși în același domeniu. Deși lumina soarelui, discul solar și interiorul planetei solare nu pot fi separate, totuși cei ce studiază cele trei aspecte distincte nu fac parte din aceeași categorie.
Cuvântul sanskrit bhagavān a fost explicat de o mare autoritate în acest domeniu, Parāsara Muni, tatăl lui Vyāsadeva. Persoana Supremă care posedă toate bogățiile, toate puterile, toată faima, toată frumusețea, toată cunoașterea și toată renunțarea este numită Bhagavān. Există multe persoane foarte bogate, foarte puternice, foarte frumoase, foarte renumite, foarte învățate și foarte detașate, dar nici una dintre ele nu poate să spună că posedă toate bogățiile, toate puterile etc. în întregul lor. Numai Kṛṣṇa poate spune acest lucru, căci El este Suprema Personalitate a Divinității. Nici o ființă, inclusiv Brahmā, Śiva sau Nārāyana, nu poate să aibă atât de multe bogății în aceeași măsură ca Śrī Kṛṣṇa. De aceea în Brahma-samhita Brahmā însuși ajunge la concluzia că Śrī Kṛṣṇa este Suprema Personalitate a Divinității. Nimeni nu este egalul Său sau mai presus de El. El este Domnul primordial sau Bhagavān, cunoscut și ca Govinda, fiind suprema cauză a tuturor cauzelor:

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam

”Kṛṣṇa care este cunoscut ca și Govinda este Suprema Personalitate a Divinității. El are un corp spiritual etern și plin de beatitudine. El este originea a tot ce există. El nu are altă origine și este cauza utlimă a tuturor cauzelor.” (Brahma-samhita, 5.1).

În Śrīmad Bhāgavatam există de asemenea o listă a mai multor încarnări ale Supremei Personalități a Divinității, dar Kṛṣṇa este descris ca fiind Personalitatea originară a Divinității, din care foarte multe încarnări și Personalități ale Divinității expandează:

ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ
kṛṣṇas tu bhagavān svayam
indrāri-vyākulaṁ lokaṁ
mṛḍayanti yuge yuge

”Toate încarnările Divinității înfățișate în această listă sunt fie expansiuni plenare, fie părți ale acestor expansiuni plenare ale Supremei Divinități, dar Kṛṣṇa  este însăși Suprema Personalitate a Divinității” (Śrīmad Bhāgavatam 1.3.28).

Deci Kṛṣṇa este Suprema Personalitate originară a Divinității, Adevărul Absolut, sursa atât a Suprasufletului cât și a impersonalului Brahman.

 

(Din comentariul lui A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda la textul 2.2 din Bhagavad-gītā)

Lasă un răspuns