Formula păcii

”Pământul este proprietatea lui Dumnezeu, dar noi, entitățile vii, mai ales așa-zisele ființe umane civilizate, revendicăm proprietatea lui ca fiind a noastră, influențați de o falsă concepție atât individuală, cât și colectivă. Dacă doriți pace, trebuie să înlăturați această concepție falsă din mintea dumneavoastră și din lume… ”

Marea greșeală a civilizației moderne este aceea de a încălca proprietatea altora, considerând-o ca aparținându-ți ție și creând astfel o perturbare nedorită a legilor naturii. Aceste legi sunt foarte puternice. Nici o entitate nu le poate viola. Numai cel care e conștient de Kṛṣṇa poate depăși stringența legilor naturii, devenind astfel fericit și liniștit în lume.

Așa cum un stat e protejat de departamentul de lege și ordine, tot astfel, statul Universului, din care acest Pământ este doar un fragment neînsemnat, e protejat de legile naturii. Această natură materială este una dintre diversele potențe ale lui Dumnezeu, care este proprietarul ultim a tot ceea ce există. Pământul este, prin urmare, proprietatea lui Dumnezeu, dar noi, entitățile vii, mai ales așa-zisele ființe umane civilizate, revendicăm proprietatea lui ca fiind a noastră, influențați de o falsă concepție atât individuală, cât și colectivă. Dacă doriți pace, trebuie să înlăturați această concepție falsă din mintea dumneavoastră și din lume. Revendicarea falsă a proprietății rasei umane asupra Pământului este, parțial sau în totalitate, cauza tuturor tulburărilor păcii pe această planetă.

Oamenii ignoranți și așa-ziși civilizați revendică drepturi de proprietate asupra proprietății lui Dumnezeu pentru că au ajuns acum să fie fără de Dumnezeu. Nu poți fi fericit și liniștit într-o societate lipsită de Dumnezeu. În Bhagavad-gītā, Domnul Kṛṣṇa spune că El este Cel ce se bucură în fapt de toate activitățile entităților vii, că El este Domnul Suprem al tuturor universurilor și că El este prietenul doritor de bine al tuturor ființelor. Când oamenii lumii vor recunoaște aceasta ca pe formula păcii, numai atunci și acolo, pacea va triumfa.

Prin urmare, dacă doriți pace în totalitate, va trebui să vă schimbați conștiința în conștiința de Kṛṣṇa, atât individual, cât și colectiv, prin procesul simplu de incantare a numelui sfânt al Domnului. Acesta e un proces standard și recunoscut pentru atingerea păcii în lume. De aceea, noi recomandăm ca fiecare să devină conștient de Kṛṣṇa  prin incantarea mantrei are Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare / Hare Rāma Hare Rāma, Rāma Rāma Hare Hare.

Acest lucru e practic, simplu și sublim. Cu patru sute optzeci de ani în urmă această formulă a fost introdusă în India de către Domnul Śrī Caitanya și azi se poate afla în țara dumneavoastră. Adoptați acest proces simplu de incantare menționat mai sus, realizați-vă poziția de fapt citind Bhagavad-gītā așa cum este ea și restabiliți-vă relația pierdută cu Kṛṣṇa, Dumnezeu. Pacea și prosperitatea vor fi rezultatul imediat peste tot în lume.

 

Știința realizării sinelui

Bhaktivedanta Book Trust. Extrase din comentariile HDG A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupāda.

Lasă un răspuns