Śrī Īśopaniṣad

Śrī Īśopaniṣad este una din primele cărți pe care Srila Prabhupada le-a publicat în decursul stabilirii mișcării Hare Kṛṣṇa în occident. Cele optsprezece mantre ale ei — imnuri vedice — sunt menite să concentreze mintea în meditație asupra Persoanei Supreme, Kṛṣṇa.

Mantrele din Śrī Īśopaniṣad direcționează atenția către înțelegerea că Persoana Supremă este întregul complet și că toate manifestările care emană din El — inclusiv corpurile noastre și lumea în care trăim — sunt de asemenea complete în ele însele. Īśa — "controlorul suprem" — de unde își ia numele Īśopaniṣad, este descris ca fiind în același timp foarte departe și aproape, mobil și imobil, înăuntrul și în afara întregului.

În introducerea cărții — adaptată după o prelegere pe care Srila Prabhupada a ținut-o în Lodra în 1968 — el explică cum învățăturile Vedelor sunt perfecte. Sunetul vedic nu aparține acestei lumi, nu este creat de om și deci nu este supus frivolităților și imperfecțiunilor umane. Īśopaniṣad este una din Upaniṣadele principale în literatura vedică, literatură care prezintă concluziile filozofice fundamentale ale tuturor scripturilor.

Srila Prabhupada a compus Śrī Īśopaniṣad respectând aceleași standarde înalte din Bhagavad-gita Așa Cum Este Ea și Srimad-Bhagavatam, oferind versetul original în sanscrită, transliterarea în litere latine, traducerea cuvânt cu cuvânt din sanscrită, traduceri și comentarii. În propriile sale cuvinte
"Aceasta face cartea foarte autentică și savantă și face înțelesul evident prin sine."