Știința Realizării Sinelui

Prin intermediul interviurilor, conferinţelor, eseelor şi scrisorilor din această carte Śrīla Prabhupāda vorbeşte despre modul de a practica yoga în era modernă. Subiectele includ karma şi reîncarnarea, supraconştiinţa, modul de a alege un guru, Kṛṣṇa şi Cristos, şi soluţii spirituale la problemele sociale şi economice de azi.

Cuprins

Cuvânt înainte
Introducere
Aprecieri asupra operei lui Śrīla Prabhupāda

I. Ştiinţa sufletului
Desluşirea scopului vieţii umane
„Conştiinţa ta originară este conştiinţa de Kṛṣṇa”
„Adevăratul progres înseamnă cunoaştere de Dumnezeu”
Reîncarnare şi dincolo de ea
Frumuseţe şi adevăr
Întrebări semnificative
Cercetări asupra existenţei sufletului

II. Alegerea unui maestru spiritual
Ce este un guru?
Sfinţi şi escroci
Cu toată umilinţa de care dispun

III. Privire asupra fondului cultural
Nectarul nemuritor al Bhagavad-gītei
Mişcarea pentru conştiinţa de Kṛṣṇa este calea vedică autentică
Conştiinţa de Kṛṣṇa: cult hindus sau cultură divină?

IV. Kṛṣṇa şi Cristos
Kṛṣṇa sau Cristos – numele e acelaşi
Cristos, creştini şi Kṛṣṇa
Să nu ucizi

V. Practica yoga în era conflictelor
Supraconştiinţa
Încarnarea iubirii de Dumnezeu
Incantarea maha-mantrei Hare Kṛṣṇa
Conştiinţa de Kṛṣṇa – yoga erei moderne
Meditaţia şi sufletul din interior

VI. Remediul pentru maladiile societăţii contemporane
Crima: care e cauza şi ce e de făcut?
Putem opri societatea de la căderea în animalism?
Opera supremă de binefacere
Declararea dependenţei de Dumnezeu
Formula păcii
Comunismul spiritual
Lumea măruntă a ştiinţei moderne

VII. Reîntoarcerea la religia eternă
Śrīla Prabhupāda soseşte în America
„Clădiţi-vă naţiunile pe platforma spirituală”
„Un devot simte întotdeauna compasiune pentru suferinţa altora”
„Ei I-au dat totul lui Kṛṣṇa, iar aceasta nu e niciodată o greşeală”
Conştientizarea a ceea ce este cel mai bun şi mai frumos

VIII. Atingerea desăvârşirii vieţii
„Forma umană de viaţă e menită realizării de Dumnezeu”
Cea mai înaltă iubire
Apropierea de Kṛṣṇa cu dragoste

Apendice
Despre autor
Glosar
Instrucţiuni pentru japa-meditaţie
Îndrumător pentru pronunţia sanscrită

Introducere

„Cine este Śrīla Prabhupāda?” întreabă oamenii de multe ori şi e o întrebare la care cu greu poţi găsi un răspuns. Pentru că Śrīla Prabhupāda a eclipsat mereu desemnările convenţionale. În diferite momente, oamenii l-au numit savant, filozof, ambasador cultural, autor prolific, lider religios, învăţător spiritual, critic social şi om sfânt. În realitate, el a fost toate aceste lucruri şi mai mult. În mod cert nimeni nu l-a putut confunda cu acei „guru” antrepenori moderni care au venit în Occident cu o versiune a spiritualităţii orientale dibaci ambalată şi atenuată (pentru a satisface dorinţa noastră de bunăstare imediată şi pentru a exploata naivitatea noastră spirituală rezultată din citit). Śrīla Prabhupāda a fost, de fapt, un adevărat om sfânt (sadhu) de o adâncă sensibilitate intelectuală şi spirituală – a avut o profundă preocupare şi compasiune pentru o societate care, într-o măsură atât de mare, duce lipsa dimensiunii spirituale.

Pentru iluminarea societăţii umane, Śrīla Prabhupāda a scris în jur de optzeci de volume de traduceri şi studii sumare asupra marilor opere spirituale clasice ale Indiei, iar operele sale au fost publicate atât în engleză, cât şi în multe limbi străine. De asemenea, în 1944, Śrīla Prabhupāda, de unul singur, a lansat o revistă numită Back to Godhead, care are azi o circulaţie lunară de mai mult de jumătate de milion de exemplare numai în limba engleză. Aproape toate interviurile, lecţiile, eseurile şi scrisorile alese pentru Ştiinţa realizării sinelui au apărut mai întâi în Back to Godhead.

În aceste pagini, Śrīla Prabhupāda comunică acelaşi mesaj pe care marele înţelept Vyasadevā l-a aşternut pe hârtie cu mii de ani în urmă, mesajul vechii literaturi vedice indiene. După cum vom vedea, el citează des din memorie versuri din Bhagavad-gītā, Śrīmad-Bhāgavatam şi alte texte vedice clasice. El transmite în engleza modernă aceeşi cunoaştere imemorială pe care alţi maeştri realizaţi spiritual au grăit-o timp de milenii – cunoaştere care dezvăluie secretele sinelui dinlăuntrul nostru, naturii şi universului şi ale Sinelui Suprem dinăuntru şi din afară. Śrīla Prabhupāda vorbeşte cu o uimitoare claritate şi o anume elocvenţă simplă, convingătoare, dovedind cât de importantă este ştiinţa realizării sinelui pentru lumea noastră modernă şi propriile vieţi.

Printre cele treizeci şi şase de texte selectate anume pentru această carte, putem afla mişcătorul poem al lui Śrīla Prabhupāda despre sosirea sa în America, schimbul său de scrisori cu un renumit cardiolog asupra problemei „cercetărilor asupra sufletului”, dezvăluirile sale asupra reîncarnării făcute lui London Broadcasting Company, remarcile elocvente către London Times despre falsul şi adevăratul guru, dialogul purtat cu un călugăr benedictin german despre Kṛṣṇa şi Cristos, pătrunderea supraconştiinţei şi a legii karmei, conversaţia cu un savant rus de seamă asupra comunismului spiritual şi discuţia intimă cu discipolii săi pe teme legate de ştiinţa modernă.

Citiţi textele în ordine, sau, dacă doriţi, puteţi începe cu cele care vă captează de la început interesul. (Glosarul din spate va explica cuvinte şi nume mai puţin familiare.) Ştiinţa realizării sinelui vă va incita şi vă va aduce inspiraţie şi iluminare.